Doorverwijzingen

Doorverwijzing naar de specialist. Specialisten zijn dierenartsen die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald vakgebied binnen de diergeneeskunde. Zij hebben hier nog een extra opleiding van vier tot zes jaar voor gevolgd en zijn zodoende erg bekwaam geworden op hun vakgebied.                        

Indien nodig zullen we in samenspraak met u een doorverwijzing maken. Een doorverwijzing is soms nodig om tot een betere en duidelijkere diagnose te komen of omdat we de behandeling niet kunnen uitvoeren omdat deze te moeilijk is of omdat we er te weinig ervaring mee hebben. Het kan ook voorkomen dat we maar niet verder met een patiënt komen en dan vragen we een second opinion aan bij een specialist-dierenarts.

We werken samen met specialisten in Utrecht zoals van de Universiteit van Utrecht, de Specialistische Dierenkliniek Utrecht, de Wagenrenk in Wageningen en het Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam. Hierdoor hebben we de beste specialisten van Nederland tot onze beschikking.

Indien we een doorverwijzing maken doen we dat altijd in overleg met u. Doorverwijzingen zijn veelal duur en financieel niet altijd haalbaar voor elke cliënt. We zullen dan proberen om een back up plan te maken om u toch te kunnen helpen en te kijken wat de overige mogelijkheden zijn.

Uiteindelijk gaat het erom dat u en uw dier geholpen zullen worden. We zullen u altijd eerlijk vertellen wat we denken en wat alle mogelijkheden zijn. We sturen regelmatig patiënten naar specialisten en hebben hierdoor veel ervaring opgedaan om een inschatting te maken van de prognose en de kosten.